var gtm4wp_datalayer_name = "dataLayer"; var dataLayer = dataLayer || []; const gtm4wp_use_sku_instead = false; const gtm4wp_currency = 'PLN'; const gtm4wp_product_per_impression = false; const gtm4wp_clear_ecommerce = false; var dataLayer_content = {"pagePostType":"page","pagePostType2":"single-page","pagePostAuthor":"admin","customerTotalOrders":0,"customerTotalOrderValue":0,"customerFirstName":"","customerLastName":"","customerBillingFirstName":"","customerBillingLastName":"","customerBillingCompany":"","customerBillingAddress1":"","customerBillingAddress2":"","customerBillingCity":"","customerBillingState":"","customerBillingPostcode":"","customerBillingCountry":"","customerBillingEmail":"","customerBillingEmailHash":"e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855","customerBillingPhone":"","customerShippingFirstName":"","customerShippingLastName":"","customerShippingCompany":"","customerShippingAddress1":"","customerShippingAddress2":"","customerShippingCity":"","customerShippingState":"","customerShippingPostcode":"","customerShippingCountry":"","cartContent":{"totals":{"applied_coupons":[],"discount_total":0,"subtotal":0,"total":0},"items":[]}}; dataLayer.push( dataLayer_content ); (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-5PZS5RC');

Czy do każdej świecy dostępna jest Karta Charakterystyki?

Tak, dla każdej świecy zapachowej dostępna jest Karta Charakterystyki na życzenie klienta. Jest to dokument, którego posiadanie jest wymogiem prawnym w branży świec zapachowych. Karta Charakterystyki (ang. Material Safety Data Sheet, MSDS) zawiera szczegółowe informacje dotyczące składu chemicznego, właściwości fizykochemicznych oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania danego produktu.

Karta Charakterystyki jest niezwykle istotnym elementem w dziedzinie świec zapachowych, ponieważ dostarcza ważnych informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z produktu. Zapewnia również świadomość dla klienta na temat składników chemicznych, które mogą znajdować się w świecy oraz ewentualnych zagrożeń związanych z ich użyciem.

Warto zaznaczyć, że nasza firma Johny Wick jest zobligowana do zapewnienia Karty Charakterystyki dla każdej świecy zapachowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dokument ten jest dostępny dla klienta na jego wyraźne życzenie. Jesteśmy świadomi, jak istotne jest zapewnienie naszym klientom pełnej przejrzystości i świadomości związanej z używanymi przez nas składnikami.

Karta Charakterystyki świecy zapachowej zawiera informacje o składnikach chemicznych, w tym olejkach zapachowych, wosku i innych substancjach używanych do produkcji świecy. Podaje również zalecenia dotyczące prawidłowego przechowywania, palenia i postępowania w przypadku kontaktu z substancją. Dzięki temu dokumentowi klienci mogą poznać szczegóły dotyczące świecy i mieć pewność, że korzystają z produktu zgodnego z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.